praca

praca

Serwis wokół naszych spa jest wykonywany przez lokalnego partnera Sun Spa.

Są również odpowiedzialni za transport i instalację spa na życzenie. Twój lokalny partner zajmie się również Twoim jacuzzi po zakupie, jeśli coś nie pójdzie zgodnie z planem.

info-image
info-img

Zastrzeżenie

Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania oraz wady niemające wpływu na funkcjonalność lub wartość produktu nie są objęte gwarancją.

Gwarancja traci ważność, jeśli naprawy lub próby napraw są wykonywane przez kogokolwiek innego niż zatwierdzony instalator lub wyznaczony agent i/lub używane są nieautoryzowane komponenty.

Ani dostawca, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwą instalację, niewłaściwe użytkowanie lub inne modyfikacje dokonane przez kupującego.

„Modyfikacje” obejmują wszelkiego rodzaju działania, które mogą spowodować awarię spa, dowolnego komponentu lub systemu operacyjnego. Uszkodzenia powstałe w niewłaściwy sposób nie są objęte gwarancją.

Przez niewłaściwe użycie rozumiemy każde użycie niezgodne z instrukcją lub uszkodzenie wynikające z niewłaściwego użytkowania spa (np. używanie spa niezgodnie z jego przeznaczeniem).

Obejmują one między innymi: korzystanie ze spa w celach publicznych lub komercyjnych, korzystanie ze spa w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury; uszkodzenia z powodu zabrudzonego, zatkanego lub zakamienionego filtra; Uszkodzeń spowodowanych przez trichloro, kwasy/roztwory/płyny lub inne nieodpowiednie środki czyszczące; uszkodzenie wanny lub elementów w wyniku niewłaściwej konserwacji wody; uszkodzenia spowodowane mrozem; Uszkodzenia spowodowane ekspozycją na słońce pustej wanny bez odpowiedniej ochrony.

W żadnym wypadku dostawca lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne lub materialne.

info-image